Projects

 • Radhi Small Hydropower Project Installed Capacity: 4.4 MW
  Design Flow: 0.87 m3/s.

  View Details

 • Dordi-I Hydropower Project Installed Capacity: 10.3 MW
  Design Flow: 11.36 m3/s

  View Details

 • Syange Mini Hydropower ProjectInstalled Capacity: 183KW
  Design Flow: 570 l/s

  View Details

Flash Heading:

हकदावी सम्बन्धी ३५ दिने सुचना

हकदावी सम्बन्धी ३५ दिने अत्यन्त जरुरी सुचना. कृपया जानकारीको लागि यो लिन्कमा क्लिक गर्नुहोला 

<< Back to News Listing

Site by: