Projects

 • Radhi Small Hydropower Project Installed Capacity: 4.4 MW
  Design Flow: 0.87 m3/s.

  View Details

 • Dordi-I Hydropower Project Installed Capacity: 10.3 MW
  Design Flow: 11.36 m3/s

  View Details

 • Syange Mini Hydropower ProjectInstalled Capacity: 183KW
  Design Flow: 570 l/s

  View Details

Flash Heading:

साङ्गे विधुत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा

साङ्गे विधुत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सभा सम्वन्धी सूचना. जानकारीको लागि लिन्कमा थिच्नूहोला

<< Back to News Listing

Site by: